Een werkplek is een plaats of vertrek waar iemand zijn beroep uitoefent . Dit klinkt logisch, maar om dit beroep goed uit te kunnen oefenen, zal deze werkplek aan een aantal eisen moeten voldoen. Een goede lichtvoorziening, de juiste hoogte en - diepte; het lijken in theorie simpele zaken, maar ... Read More